Key finder 301.043

65.87 kn

Zajedno sa skinutom aplikacijom, pronalazi izgubljene stvari te pokazuje lokaciju na kojoj se izgubljena stvar nalazi

Kompatibilan s Android i IOS mobitelima

4,6 x 3,3 x 0,8cm